Privacy

De privacy van zijn bezoekers is van het grootste belang voor Carrosserie Hoogveld.

Bijgevolg is https://www.carrosseriehoogveld.be conform aan alle wettelijke bepalingen dienaangaande, dit zowel wat betreft de Belgische als de Europese regelgeving.

Zo respecteert Carrosserie Hoogveld nauwlettend de Wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, alsmede de uitvoeringsbesluiten van deze Wet als de Europese Richtlijnen terzake.

Verdere informatie hieromtrent vindt U in artikel 11 van onze Disclaimer.

Verklaring over cookies Verklaring over cookies

We zijn er ons van bewust. Herstellingen worden steeds duurder.

Daarom bieden we vanaf nu ook
herstellingen op afbetaling aan.

Vraag onze voorwaarden aan
via 052 21 61 51.

Meer info